VBK Logo

Medlemskap

Kriteriene for opptak har som formål å sikre at organisasjonens medlemmer er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere. Fullført fagutdanning med master innen billedkunst/ samtidskunst/ kunst gir medlemskap. Tilsvarende grad fra utlandet kvalifiserer også til direkte medlemskap. Det samme gjelder diplom i billedkunst og enkelte hovedfag fra perioden før kvalitetsreformen. Om ikke formell utdannelse på masternivå foreligger, kan tilsvarende nivå dokumenters på andre måter. Kunstnerisk aktivitet på nivå med master kvalifiserer til medlemskap. Det samme gjelder kombinasjoner av praksis og utdannelse som etter samlet vurdering kan sies å tilsvare et profesjonsnivå med kompetanse på høyde med master. I vurderingen av kunstnerisk aktivitet vektlegges deltakelse på utstillinger og prosjekter med høyt faglig nivå samt utsmykkingsoppdrag, innkjøp, stipender og priser.

Søknadsfrist for medlemskap i VBK er 1. april og 1. oktober.

Nødvendige vedlegg:

Søkere med mastergrad / diplom fra norsk billedkunstutdanning:
 • CV
 • Kopi av vitnemål
Søkere med utdannelse fra utlandet:
 • CV
 • Kopi av vitnemål
 • Dokumentasjon på skolens studieprogram, dokumentasjon på hvorvidt skolen inngår i nettverk med en av de norske kunsthøgskolene og på hvorvidt skolen gir rett til lån i Lånekassen.
Søkere med bachelorgrad og andre som søker med realkompetanse:
 • CV
 • Kopi av evt. vitnemål fra kunstnerisk utdanning.
 • Dokumentasjon på kunstnerisk aktivitet i form av anmeldelser, omtaler, utstillingsavtaler, publikasjoner, dokumentasjon av kunstnerisk arbeid, prosjektbeskrivelser og lignende.
 • Dokumentasjon på innkjøp, tildelte stipender, priser og/eller utsmykkingsoppdrag.

Dokumentasjon av kunstnerisk arbeid: Legg ved max 10 foto av verk i PDF-format. Hver fil må ikke overstige 5 mb.

All billeddokumentasjon må være merket med navn, tittel, teknikk, format og årstall for produksjon.

Søknaden må inneholde:
 • NAVN
 • ADRESSE
 • TELEFON
 • E-POST
 • WEB
 • FØDSELSDATO

Søknader om medlemskap i VBK skal sendes til:

vestfoldbk@gmail.com

Merk e-post med "Søknad Vestfold Bildende Kunstnere".