VBK Logo

Medlemskap

Kriteriene for opptak har som formål å sikre at organisasjonens medlemmer er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere. Fullført fagutdanning med master innen billedkunst/ samtidskunst/ kunst gir medlemskap. Tilsvarende grad fra utlandet kvalifiserer også til direkte medlemskap. Det samme gjelder diplom i billedkunst og enkelte hovedfag fra perioden før kvalitetsreformen. Om ikke formell utdannelse på masternivå foreligger, kan tilsvarende nivå dokumenters på andre måter. Kunstnerisk aktivitet på nivå med master kvalifiserer til medlemskap. Det samme gjelder kombinasjoner av praksis og utdannelse som etter samlet vurdering kan sies å tilsvare et profesjonsnivå med kompetanse på høyde med master. I vurderingen av kunstnerisk aktivitet vektlegges deltakelse på utstillinger og prosjekter med høyt faglig nivå samt utsmykkingsoppdrag, innkjøp, stipender og priser.

Søknadsfrist for medlemskap i VBK er 15. april og 15 oktober.

Nødvendige vedlegg:

Søkere med mastergrad / diplom fra norsk billedkunstutdanning:
 • CV
 • Kopi av vitnemål
Søkere med utdannelse fra utlandet:
 • CV
 • Kopi av vitnemål
 • Dokumentasjon på skolens studieprogram, dokumentasjon på hvorvidt skolen inngår i nettverk med en av de norske kunsthøgskolene og på hvorvidt skolen gir rett til lån i Lånekassen.
Andre søkere:
 • CV
 • Kopi av evt. vitnemål fra kunstnerisk utdanning.
 • Dokumentasjon på kunstnerisk aktivitet i form av anmeldelser, omtaler, utstillingsavtaler, publikasjoner, dokumentasjon av kunstnerisk arbeid, prosjektbeskrivelser og lignende.
 • Dokumentasjon på innkjøp, tildelte stipender, priser og/eller utsmykkingsoppdrag.

Vi behandler kun digitale søknader og foretrekker at søker deler dem via dropbox.

Dokumentasjon av kunstnerisk arbeid: Legg ved max 10 foto av verk i formatet JPG eller PDF. Hver fil må ikke overstige 2mb.

Alt innsendte materiale legges i ÉN MAPPE som er merket med:
 • Fullt navn
 • Søknad om medlemskap i VBK
 • Dato

(Dette er for enklere å kunne finne tilbake til de aktuelle søknader når de skal arkiveres eller sendes videre.)

I mappen må alle dokumenter også være merket med søkers navn. (gjerne initialer)

All billeddokumentasjon må være merket med navn, tittel, teknikk, format og årstall for produksjon.

Søknaden må inneholde:
 • NAVN
 • ADRESSE
 • TELEFON
 • E-POST
 • WEB
 • FØDSELSDATO

Søknad om medlemskap i Vestfold Bildende Kunstnere behandles av Østfold Bildende Kunstneres fagkomité, og skal sendes direkte til deres adresse:

ostfoldbildendekunstnere@gmail.com

Merk e-post med "Søknad Vestfold Bildende Kunstnere".

(Av prinsipielle hensyn velger VBK og ØBK å behandle søknader om medlemskap for hverandre. På den måten vil vi sikre at søkere blir behandlet av en komite med geografisk større avstand fra sitt hjemfylke.)