VBK Logo

Om VBK

Vestfold Bildende Kunstnere (VBK) er en faglig sammenslutning av yrkesaktive billedkunstnere i Vestfold. VBK har rundt 100 medlemmer som bl.a. jobber innenfor teknikkene maleri, skulptur, tekstil, grafikk, tegning, video, data, fotografi, lyd, installasjon og andre teknikker. VBK har til formål å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser.
VBK er en distriktsorganisasjon av Norske Billedkunstnere - NBK.

Styret 2019

Styreleder - Hanne Marwold Clarke
Nestleder - Turid Gyllenhammar
Kasserer - Mirjam Tho
Sekretær - Martin Kuhn
Vara - Juliet Baroj

Kontakt

E-post til styreleder: vestfoldbk@gmail.com | mobil: 977 58 748

Postadresse:

VBK c/o Vestfold Kunstsenter,
Øvre Langgate 28,
3110 Tønsberg